Nagrody im. Profesora Perzanowskiego przyznane!

Na konkurs o Nagrodę imienia Profesora Jerzego Perzanowskiego za najlepszą pracę doktorską i najlepszą pracę magisterską z kognitywistyki obronioną w 2018 roku wpłynęło 7 prac doktorskich i 11 prac magisterskich. Do konkursu Kapituła zakwalifikowała 6 prac doktorskich i 11 prac magisterskich, które skierowała do recenzji. Nagroda imienia Profesora Jerzego Perzanowskiego jest fundowana przez Instytut Filozofii wraz z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskim Towarzystwem Kognitywistycznym.

Po zapoznaniu się z otrzymanymi recenzjami prac Kapituła postanowiła:

1) w kategorii prac doktorskich przyznać Nagrodę Panu dr. Łukaszowi Boli za pracę pt.“Międzymodalna neuroplastyczność w ludzkim mózgu”;

2) w kategorii prac magisterskich przyznać Nagrodę Panu mgr. Michałowi Ociepce za pracę pt. “Analiza metody Split Gaussian ICA”.

Informacja o przekazaniu i wręczeniu Nagrody zostanie przekazana w terminie późniejszym.

Gratulujemy!

Data opublikowania: 26.06.2019
Osoba publikująca: Ewa Radomska