Plan studiów I stopnia z kognitywistyki obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

Plan studiów I stopnia z kognitywistyki obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018.

 

[link do katalogu kursów w PDF]

Plan studiów I stopnia z kognitywistyki

fffff Nazwa kursu Opiekun(owie) Kod L. godzin  (wykł./ ćw.) Forma zaliczenia ECTS
Wprowadzenie w kognitywistykę Semestr I
Wstęp do kognitywistyki Pracownicy Zakładu Kognitywistyki KWDK01 30/30 egzamin 5
Podstawy filozofii teoretycznej dr hab. S. Kołodziejczyk KPFT01 30/30 egzamin 4
Podstawy filozofii praktycznej prof. W. Galewicz/
dr hab. Olga Dryla 
KPFP01 60/0 egzamin 4
Logika

prof. W. Suchoń 

KLOG01 30/30 egzamin 5
Technologie informacyjne prof. G. J. Nalepa KTI01 0/60 egzamin 3
Psychologia poznawcza dr M. Siedlecka KPP01 30/30 egzamin 5
Psychologia różnicowa dr Karolina Czernecka  KPR01 30/15 egzamin 5
WF Instruktor Studium WF UJ - 0/30 zaliczenie 0
BHP Inspektor BHP UJ - 0/5 zaliczenie 0
Semestr II
Filozofia umysłu  dr K. Posłajko KFU02 30/30 egzamin 5
Antropologia filozoficzna

prof. M. Drwięga 

KAF02 30/0 egzamin 3
Teoria mnogości prof. W. Suchoń  KTM02 30/30 egzamin 5
Statystyka dr T. Smoleń KSTA02 15/45 egzamin 5
Informatyka prof. G. J. Nalepa KINF02 30/30 egzamin 5
Neurobiologia behawioralna dr hab. M. Senderecka KNB02 30/30 egzamin 5
WF Instruktor Studium WF UJ - 0/30 zaliczenie 0
Elementy prawa autorskiego

dr J. Marcinkowska 

KEPA 0/15 zaliczenie na ocenę 1
Semestr III
Epistemologia dr hab. L. Wroński KEPI03 30/15 egzamin 5
Matematyka dr K. Idziak KMAT03 30/30 egzamin 5
Sztuczna inteligencja prof. G. J. Nalepa KSI03 30/30 egzamin 5
Modelowanie

dr B. Indurkhya/ dr T. Smoleń

KMOD03 15/30 egzamin 5
Wiedza o języku dr hab. Z. Wodniecka - Chlipalska/
dr hab. L. Wroński
KWJ03 30/15 egzamin 5
Kurs(y) do wyboru* - - 60 - 5
Angielski Lektor JCJ UJ - 0/30 zaliczenie 0
Problemy i modele w kognitywistyce Semestr IV
Percepcja dr Błażej Skrzypulec KPER04 30/15 egzamin 5
Uwaga i pamięć dr D. Asanowicz  KRU04 30/15 egzamin 5
Interpretacja badań w neuronauce dr hab. M. Senderecka KIBN04 30/15 egzamin 5
Kursy do wyboru* - - 120 - 15
Angielski Lektor JCJ UJ - 0/30  zaliczenie 0
Semestr V
Metodologia badań kognitywistycznych Pracownicy Zakładu Kognitywistyki KMBK04 30/15 egzamin 5
Myślenie i rozumowanie dr hab. A. Chuderski  KMR05 30/15 egzamin 5
Świadomość dr hab. M. Wierzchoń/
dr hab. M. Binder
KSWI05 30/15 egzamin 5
Kursy do wyboru* - - 120 - 15
Angielski Lektor JCJ UJ - 0/30 zaliczenie 0
Semestr VI
Action and cognition dr B. Indurkya / dr J. Wawer KDZI06 30/15 egzamin 5
Kursy do wyboru* - - 90 - 11
Angielski + Egzamin (min poziom B2) Lektor JCJ UJ - 0/30 egzamin 4
Przygotowanie pracy dyplomowej oraz Egzamin - - - - 10

* Studenci mają prawo wyboru kursów począwszy od III semestru studiów, w ramach 54 punktów ECTS przeznaczonych na te kursy oraz na projekt dyplomowy. Kursy mogą być wybierane z listy kursów dedykowanych dla kierunku kognitywistyka, z katalogów kierunków filozofia oraz etyka prowadzonych w Instytucie Filozofii UJ, a także spośród 20 rekomendowanych kursów  na kierunku psychologia w Instytucie Psychologii UJ (w miarę wolnych miejsc). Więcej informacji o ofercie kursów do wyboru znajduje się w zakładce Lista kursów obieralnych