Plan studiów II stopnia z kognitywistyki obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021

Plan studiów II stopnia z kognitywistyki obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021.

 

[link do katalogu kursów w PDF]

Nazwa kursu   Opiekun(owie)  Kod  L. godzin  (wykł./ ćw.)  Forma  zaliczenia   ECTS 
Semestr I
Proseminarium Pracownicy Zakładu Kognitywistyki  K2PS 0/15 egzamin 2
Podstawy filozofii nauki dr hab. J. Gołosz, prof. UJ K2NOS 30/0 egzamin 3
Etyka badań naukowych prof. W. Galewicz K2EB 30/0 egzamin 3
Kursy do wyboru* - - 180 egzamin 20
Angielski Lektor JCJ UJ - 0/30 zaliczenie 0
BHP Inspektor BHP UJ - 0/4 zaliczenie 0
Semestr II
Seminarium kognitywistyczne I  Pracownicy Zakładu Kognitywistyki K2SK1 0/30 zaliczenie na ocenę 5
Kursy do wyboru*

- 240 - 25
Angielski + Egzamin (min B2+) Lektor JCJ UJ  - 0/30 egzamin 2
Semestr III
Seminarium kognitywistyczne II Pracownicy Zakładu Kognitywistyki K2SK2 0/30 zaliczenie na ocenę 5
Kurs do wyboru obejmujący projekt badawczy -   30 - 3
Kurs do wyboru* - - 180 - 23
Semestr IV
Seminarium kognitywistyczne III Pracownicy Zakładu Kognitywistyki K2SK3 0/30 zaliczenie na ocenę 5
Elementy prawa autorskiego dr J. Marcinkowska  - 0/15 zaliczenie na ocenę 1
Kurs do wyboru obejmujący projekt badawczy - - 30 - 3
Przygotowanie pracy oraz egzamin Promotor pracy - -  egzamin 20

* Studenci mają prawo wyboru kursów w ramach punktów ECTS przeznaczonych na te kursy. Wybór kursów akceptuje Kierownik studiów. Kursy można wybierać z listy kursów dedykowanych dla kierunku kognitywistyka, z katalogów kierunków filozofia oraz etyka prowadzonych w Instytucie Filozofii UJ, a także spośród 20 kursów rekomendowanych na kierunku psychologia w Instytucie Psychologii UJ (w miarę wolnych miejsc). Więcej informacji o ofercie kursów do wyboru znajduje się w podzakładce Lista kursów obieralnych