Plan studiów I stopnia z kognitywistyki obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021

Plan studiów I stopnia z kognitywistyki obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021.

 

[link do katalogu kursów w PDF]

Plan studiów I stopnia z kognitywistyki

fffff Nazwa kursu Opiekun(owie) Kod L. godzin  (wykł./ ćw.) Forma zaliczenia ECTS
Wprowadzenie w kognitywistykę Semestr I
Wstęp do kognitywistyki Pracownicy Zakładu Kognitywistyki KWDK01 30/30 egzamin 5
Podstawy filozofii teoretycznej dr hab. S. Kołodziejczyk, prof. UJ KPFT01 30/30 egzamin 4
Podstawy filozofii praktycznej prof. W. Galewicz/
dr hab. O. Dryla, prof. UJ 
KPFP01 60/0 egzamin 4
Logika dr hab. P. Łukowski KLOG01 30/30 egzamin 5
Technologie informacyjne dr A. Gunia KTI01 0/60 egzamin 3
Psychologia poznawcza dr M. Siedlecka KPP01 30/30 egzamin 5
Psychologia różnicowa dr T. Smoleń  KPR01 30/15 egzamin 5
WF Instruktor Studium WF UJ - 0/30 zaliczenie 0
BHP Inspektor BHP UJ - 0/5 zaliczenie 0
Semestr II
Filozofia umysłu dr K. Posłajko KFU02 30/30 egzamin 5
Antropologia filozoficzna prof. M. Drwięga KAF02 30/0 egzamin 3
Teoria mnogości dr hab. P. Łukowski KTM02 30/30 egzamin 5
Statystyka dr T. Smoleń KSTA02 15/45 egzamin 5
Informatyka dr W. Moczurad KINF02 30/30 egzamin 5
Neurobiologia behawioralna dr hab. M. Senderecka, prof. UJ KNB02 30/30 egzamin 5
WF Instruktor Studium WF UJ - 0/30 zaliczenie 0
Elementy prawa autorskiego dr J. Marcinkowska  KEPA 0/15 zaliczenie na ocenę 1
Semestr III
Epistemologia dr hab. L. Wroński,
prof. UJ
KEPI03 30/15 egzamin 5
Matematyka dr K. Idziak KMAT03 30/30 egzamin 5
Sztuczna inteligencja dr B. Indurkhya, prof. UJ/
dr A. Gunia
KSI03 30/30 egzamin 5
Modelowanie

dr B. Indurkhya, prof. UJ/ dr T. Smoleń

KMOD03 15/30 egzamin 5
Wiedza o języku dr L. Hess/ K. Korżyk KWJ03 30/15 egzamin 5
Kurs(y) do wyboru* - - 60 - 5
Angielski Lektor JCJ UJ - 0/30 zaliczenie 0
Problemy i modele w kognitywistyce Semestr IV
Percepcja dr B. Skrzypulec KPER04 30/15 egzamin 5
Uwaga i pamięć dr hab. D. Asanowicz  KRU04 30/15 egzamin 5
Interpretacja badań w neuronauce dr hab. M. Senderecka, prof. UJ KIBN04 30/15 egzamin 5
Kursy do wyboru* - - 120 - 15
Angielski Lektor JCJ UJ - 0/30  zaliczenie 0
Semestr V
Metodologia badań kognitywistycznych Pracownicy Zakładu Kognitywistyki KMBK04 15/45 egzamin 5
Myślenie i rozumowanie dr hab. A. Chuderski, prof. UJ KMR05 30/15 egzamin 5
Świadomość dr hab. M. Binder, prof. UJ 
dr hab. M. Wierzchoń,
prof. UJ
KSWI05 30/15 egzamin 5
Kursy do wyboru* - - 120 - 15
Angielski Lektor JCJ UJ - 0/30 zaliczenie 0
Semestr VI
Action and cognition dr B. Indurkya, prof. UJ/
dr J. Wawer
KDZI06 30/15 egzamin 5
Kursy do wyboru* - - 90 - 11
Angielski + Egzamin (min poziom B2) Lektor JCJ UJ - 0/30 egzamin 4
Przygotowanie pracy dyplomowej oraz Egzamin - - - - 10

* Studenci mają prawo wyboru kursów począwszy od III semestru studiów, w ramach 54 punktów ECTS przeznaczonych na te kursy oraz na projekt dyplomowy. Kursy mogą być wybierane z listy kursów dedykowanych dla kierunku kognitywistyka, z katalogów kierunków filozofia oraz etyka prowadzonych w Instytucie Filozofii UJ, a także spośród 20 rekomendowanych kursów  na kierunku psychologia w Instytucie Psychologii UJ (w miarę wolnych miejsc). Więcej informacji o ofercie kursów do wyboru znajduje się w zakładce Lista kursów obieralnych