Co można robić po studiach magisterskich z kognitywistyki ?

Nabyte w toku studiów na kierunku kognitywistyka wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom tego kierunku na sprawne łączenie szerokiego wykształcenia humanistycznego z kompetencjami technologicznymi oraz zrozumieniem zachowania i relacji społecznych. Dzięki studiom, absolwenci będą potrafić myśleć analitycznie, krytycznie i kreatywnie, skutecznie rozwiązując złożone problemy i realizując projekty interdyscyplinarne w różnorakich organizacjach biznesowych, naukowych i publicznych. Umiejętności uczenia się i odkrywania pozwolą im na szybką i trafną adaptację do coraz częściej zmieniającego się otoczenia i technologii. Nasi absolwenci pracują w wielu wiodących przedsiębiorstwach innowacyjnych, są wykonawcami projektów badawczych, kontynuują edukację na uczelniach zagranicznych albo są studentami studiów doktoranckich, realizując własne pomysły badawcze.