Laboratorium Badania Świadomości

W Laboratorium Badania Świadomości prowadzone są eksperymenty dotyczące świadomych i nieświadomych procesów poznawczych (pamięć, uwaga, percepcja). Laboratorium działa przy Instytucie Psychologii UJ. Więcej informacji na jego temat można znaleźć na polskojęzycznej oraz anglojęzycznej stronie na Facebooku.