Siedem lat kognitywistyki w UJ

Studia na kierunku kognitywistyka prowadzone w Instytucie Filozofii UJ (we współpracy z Instytutem Psychologii UJ) mają już niemal siedmioletnią historię! Pierwszy rocznik młodych kognitywistów rozpoczął swoje studia w październiku 2010 roku. W ciągu siedmiu lat studiów wypromowaliśmy 108 osób z tytułem licencjata kognitywistyki oraz 23 magistrów kognitywistyki. Niektórzy z naszych absolwentów już pracują nad swoimi doktoratami i uczą kolejne roczniki studentów.

Published Date: 30.05.2017
Published by: Ewa Radomska