Nowy program studiów na kierunku kognitywistyka

Począwszy od października 2017 rusza nowy program studiów na kierunku kognitywistyka. Zmiany programowe na studiach licencjackich obejmują uruchomienie wielu nowych, interesujących kursów [więcej]. Studia magisterskie stają się w większym stopniu studiami badawczymi – studenci posiadający odpowiednie podstawy programowe mogą dowolnie wybierać większość kursów w toku swoich studiów (w porozumieniu z opiekunem naukowym) tak, aby zdobywać wiedzę i umiejętności na potrzeby realizacji ambitnego projektu badawczego zwieńczonego obroną pracy magisterskiej (za którą obecnie przyznawanych jest 20 pkt. ECTS). Studia mają charakter tutorialowy i mogą obejmować pracę w laboratoriach naukowych.

Published Date: 30.05.2017
Published by: Ewa Radomska