Laboratorium LangUsta

LangUsta to Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności działające przy Instytucie Psychologii UJ, skupiające badaczy i studentów zainteresowanych procesami poznawczymi i neuronalnymi leżącymi u podstaw posługiwania się językiem. Laboratorium powstało dzięki otrzymanemu w 2010 roku subsydium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie FOCUS. Szczegółowe informacje na temat laboratorium oraz prowadzonych w jego ramach badań można znaleźć na stronie internetowej.