Laboratorium Inżynierii Kognitywnej

W laboratorium realizowane są projekty badawcze i kursy związane z informatyką oraz sztuczną inteligencją, a także zajęcia warsztatowe i seminaryjne dotyczące inżynierii kognitywnej i systemów kognitywnych. Z kolei prowadzone prace eksperymentalne dotyczą m.in. świadomości, percepcji dźwięku i czasu oraz informatyki afektywnej. 

Laboratorium jest wyposażone w różnorodny sprzęt służący do prototypowania systemów i realizacji prac eksperymentalnych w kilku obszarach badań, takich jak rzeczywistość wirtualna i poszerzona (hełmy Oculus Rift i tablety), elektroniczne platformy sensoryczne (Arduino), kontrolery sterowane gestami (Leap Motion) oraz informatyka afektywna (Empatica, Arduino E-health). Ponadto laboratorium jest wyposażone w kilkanaście laptopów służących do programowania i wspierania eksperymentów i prac projektowych. Istotna część sprzętu została zakupiona z grantu UJ Ars Docendi "Umysł+".