Lista kursów obieralnych

Studenci mają prawo wyboru kursów dedykowanych dla kierunku kognitywistyka (tabela poniżej) oraz kursów z katalogów kierunków filozofia prowadzonych w Instytucie Filozofii UJ, a także spośród 20 rekomendowanych kursów psychologicznych w Instytucie Psychologii UJ (w miarę wolnych miejsc).

 

Nazwa kursu Opiekun(owie) Wątek tematyczny

    L. godzin

 (wykł./ ćw.) 

Forma zaliczenia ECTS
semestr zimowy
Cognitive robotics dr B. Indurkhya,
prof. UJ
interdyscyplinarny 15/30 zaliczenie na ocenę 5
Creativity: cognitive and computational perspectives dr B. Indurkhya,
prof. UJ
formalny 45/0 zaliczenie na ocenę 6
Projektowanie systemów interaktywnych w środowiskach Processing i Arduino dr Artur Gunia informatyczny 0/30 zaliczenie na ocenę 4

Poznanie matematyczne 

dr hab. Mateusz Hohol formalny 30/0 egzamin 3
Umysł jako narzędzie przetwarzania informacji dr Marek Suwara filozoficzny 0/60 egzamin lub zaliczenie 4
Wprowadzenie do analizy EEG dr hab. M. Wyczesany (IPs UJ) empiryczny 0/30 zaliczenie na ocenę 4
semestr letni

Analiza danych empirycznych

dr hab. A. Chuderski, mgr Patrycja Kałamała-Ligęza empiryczny 0/60 egzamin 5
Ewolucja i adaptacja mechanizmów zachowania dr Tomasz Smoleń interdyscyplinarny 20/0 zaliczenie na ocenę 4
Filozofia sieci prof. dr hab. Michał Ostrowicki (Sidey Myoo) filozoficzny 30/0 zaliczenie na ocenę 6
Grafika komputerowa dr inż. M. Gajer informatyczny 15/30 egzamin 4
Językoznawstwo kognitywne dr K. Korżyk formalny 30/30 egzamin 5
Metafizyka umysłu dr K. Posłajko filozoficzny 60/0 egzamin 4
Modelowanie matematyczne dr K. Idziak formalny 30/30 egzamin 6
Podstawy wiedzy o kłamstwie i manipulacji  dr Piotr Łukowski interdyscyplinarny 30/0 zaliczenie na ocenę 6
Skuteczne myślenie dr Jan Jastrzębski empiryczny 0/30 zaliczenie na ocenę 4
Technologie kognitywne: projektowanie środowisk mixed reality językach
Python i Processing 
dr Artur Gunia informatyczny 0/45 zaliczenie na ocenę 6
Transhumanizm: perspektywy technologicznego usprawniania człowieka dr Artur Gunia filozoficzny 30/30 zaliczenie na ocenę 6
Usability engineering and user experience design dr B. Indurkhya,
prof. UJ
informatyczny 15/30 egzamin 5

 

   WĄTKI TEMATYCZNE
   kursy filozoficzne
   kursy formalne
   kursy informatyczne
   kursy empiryczne
   kursy interdyscyplinarne