Obronione prace licencjackie w Instytucie Filozofii UJ na kierunku kognitywistyka

Prace licencjackie obronione w roku 2020

Lp.  Autor Promotor Tytuł Pracy
1.

Oksana Babenko

dr inż. Bipin Indurkhya prof. UJ An intercultural comparison of children’s image of robots as seen through their drawings
2. Magdalena Banach dr hab. Michał Wierzchoń prof. UJ Charakterystyka doświadczenia substytucji sensorycznej przeprowadzona poprzez analizę kryteriów ilościowych i jakościowych
3. Amanda Czudej  

dr inż. Bipin Indurkhya prof. UJ

Trust in child-robot relation based on remote interaction with a humanoid robot Pepper

4. Tomasz Danielak  

dr hab. Michał Wierzchoń prof. UJ

High and low-level brain network models

5.  

Weronika Denisiewicz

 

dr hab. Magdalena Senderecka, prof. UJ

Czy moralność osób autystycznych różni się od moralności osób psychopatycznych? Korelaty behawioralne i podłoże neuronalne

6. Michał Domagała dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ

How to successfully develop sensory augmentation devices? A lesson from sensory substitution literature

7. Ewa Grzeszczak  

dr Krzysztof Posłajko

Zwierzę jako podmiot działający. Charakterystyka sporu między Helen Steward a Donaldem Davidsonem

8.  

Paulina Jasińska

dr hab. Magdalena Senderecka, prof. UJ

Neurobiologiczne korelaty treningu muzycznego i jego wpływ na proces percepcji słuchowej

9. Zuzanna Lewandowska dr hab. Bartłomiej Dobroczyński prof. UJ Poznawcze efekty użycia środków psychoaktywnych. Psychodeliki jako narzędzie pomocne w rozwiązywaniu problemów.
10. Piotr Mizgała dr hab. Adam Chuderski prof. UJ W jaki sposób lęk wpływa na sprawność poznawczą?
11. Yarema Mysak dr hab. Marcin Szwed prof. UJ NeuroSmog: Determining the Impact of Air Pollution on the Developing Brain, With a Focus on Attention Deficit Hyperactivity Disorder
12. Jakub Okoń dr Krzysztof Posłajko Wieloraka realizowalność w ujęciu Franklina - analiza krytyczna
13. Karolina Potoczak prof. dr hab. Władysław Łosiak Spostrzegane wsparcie społeczne a przystosowanie do nowotworów krwi
14. Weronika Szura dr hab. Grzegorz Iniewicz, prof. UJ Korelaty nietolerancji wobec osób praktykujących BDSM
15. Paulina Szyszka dr hab. Magdalena Senderecka, prof. UJ Wpływ grania w komputerową grę rytmiczną na niejawną naukę sekwencji
16. Katarzyna Żebrowska dr Piotr Nowak Definicja śmierci człowieka a pojęcie organizmu

Prace licencjackie obronione w roku 2019

Lp.  Autor Promotor Tytuł Pracy
1.

Martyna Rembielak

prof. dr hab. Michał Ostrowicki  Perception of humanoid robots based on the examples of Pepper and Sophia
2. Katarzyna Motor dr inż. Bipin Indurkhya Privacy Personalization Paradox. The study of GDPR Policy as a potential solution
3. Adrianna Zawada  

dr hab. Magdalena Śmieja-Nęcka

Czynniki wpływające na postępowanie kobiet w patologicznych związkach

4. Nadia Kozłowska  

dr hab. Magdalena Śmieja-Nęcka

Różnice między kobietami i mężczyznami w kontekście bliskich związków

5.  

Maria Koźbiał

 

dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ

Analiza konsekwencji zwiększenia dostępności informacji interoceptywnych

6. Anna Jarek dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ

Mechanizm powstawania świadomego doświadczenia substytucji sensorycznej w świetle Teorii Radykalnej Plastyczności

7. Patrycja Dara  

dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska, prof. UJ

Kognitywne i afektywne mechanizmy przetwarzania komunikatu reklamowego w Internecie

8.  

Klaudia Ledwójcik

dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska, prof. UJ

Wpływ emocji na procesy pamięciowe

9. Magdalena Sabat dr Dariusz Asanowicz Dilation and pupillary light response as indicators of separate covert attention mechanisms
10. Bartosz Haładus prof. dr hab. inż. Grzegorz Nalepa Time Estimation in Virtual Reality
11. Julia Ożlańska dr hab. Sebastian Kołodziejczyk Negacja językowa jako narzędzie myślenia? Przegląd i analiza badań
12. Arkadiusz Kaus dr Michał Klincewicz Halucynacje muzyczne w ujęciu predykcyjnej koncepcji umysłu
13. Weronika Pożdał dr hab. Magdalena Śmieja-Nęcka Inteligencja emocjonalna a depresja
14. Katarzyna Koch dr Tomasz Smoleń Funkcje oraz natura sztuki w ujęciu psychologii ewolucyjnej
15. Izabela Owsianko dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ Czy test lustra mierzy samoświadomość? Analiza teoretyczna problemu
16. Mikołaj Postawka dr Tomasz Smoleń Czy ludzie rodzą się ze zdolnością do oceny moralnej? - Analiza wybranych teorii rozwoju moralności
17. Łukasz Skoneczny dr hab. Leszek Wroński, prof. UJ Porównanie schematu myśli wyższego rzędu z metaforą w ujęciu kognitywnym

Prace licencjackie obronione w roku 2018

Lp.  Autor Promotor Tytuł Pracy
1.

Klara Gawor

dr hab. Marcin Szwed Visual and haptic object shape recognition
2. Aleksandra Kolny dr Magdalena Senderecka Neurobiologiczne korelaty wpływu społecznego
3. Joanna Hładyłowicz prof. dr hab. Marek Drwięga Filozoficzna interpretacja badań psychologii społecznej na temat zła. Na podstawie eksperymentu więziennego Philipa Zimbardo
4. Bartosz Kawa dr Leszek Wroński Synestezja, reprezentacjonizm i teorie wyższego rzędu
5. Piotr Szymanek dr Michał Klincewicz Onset of lucid dreams as a result of Bayesian reasoning
6. Agnieszka Lisowska dr Michał Klincewicz The Notion of Individual in the Debate about Unconscious Perception
7. Rita Rain dr Michał Klincewicz Linguistic relativity and cultural diversity in speaking and thinking about time
8. Agnieszka Sysło prof. dr hab. Marek Drwięga Psychopata - człowiek czy potwór
9. Martyna Jurkowska dr Magdalena Senderecka Zmiany anatomiczne mózgu w psychopatii i ich funkcjonalne konsekwencje
10. Maciej Ignatowski dr Krzysztof Posłajko Niekorygowalność a eliminatywizm odnośnie stanów mentalnych w filozofii Richarda Rorty'ego
11. Wojciech Rodak dr hab. Adam Chuderski Przewidywanie poprawności odpowiedzi w teście Stroopa na podstawie sygnału EEG
12. Karolina Zając dr hab. Krystyna Żuwała Komunikacja międzyosobnicza u wybranych przedstawicieli waleni Cetacea
13. Magdalena Gąska prof. dr hab. Marek Drwięga Etyczne aspekty związane z możliwością ulepszania kondycji ludzkiej przez zastosowanie inżynierii genetycznej
14. Tomasz Angowski dr inż. Bipin Indurkhya Crossmodal correspondence between timbre and visual shapes
15. Weronika Siuda dr inż. Bipin Indurkhya Food for thought. Creating a food and tea pairing system and applying cognitive science perspective to ensure reliable data
16. Katarzyna Dziadowicz dr Aneta Czernatowicz-Kukuczka Teoria opanowywania trwogi w świetle teorii ewolucji
17. Karolina Pajonk dr inż. Bipin Indurkhya Wayfinding design. Case study of Jagiellonian University building’s sign system
18. Magdalena Murzyn dr inż. Bipin Indurkhya Strategies for optimization of information processing systems
19. Paweł Ciślik dr hab. Marek Binder Zagadnienie dyskretności percepcji a aktywność oscylacyjna mózgu
20. Weronika Browarczyk dr Magdalena Senderecka Zespół Capgrasa jako użyteczne narzędzie nauk o poznaniu
21. Marta Rząca dr Leszek Wroński Eksternalizm. Perspektywa T. Burge'a i H. Putnama
22. Sara Mitros dr Leszek Wroński Wizualna świadomość przestrzeni w zespole Bálinta
23. Aleksandra Nowak dr hab. Marek Binder Zaburzenia integracji sensomotorycznej w schizofrenii

Prace licencjackie obronione w roku 2017

Lp.  Autor Promotor Tytuł Pracy
1.

Dominika Żebracka

dr hab. Adam Chuderski Teoria umysłu a zdolność hamowania u dzieci w wieku przedszkolnym
2.

Alicja Grządziel

dr hab. Adam Chuderski Uczenie mimowolne w zadaniu sztucznych gramatyk w warunkach indukowanego dysonansu poznawczego
3.

Szymon Trzepla

dr Jan Młynarski Pilotażowe badanie kognitywnych mechanizmów unikania reklamy radiowej u studentów
4.

Magdalena Czyż

dr Jan Młynarski Ewolucyjne teorie gwałtu
5.

Karolina Bednarczyk

dr Michał Klincewicz Individual differences in perception of musical consonance and dissonance
6.

Natalia Moczyróg

dr Michał Klincewicz In what way is perception of time embodied?
7.

Dominika Drążyk

dr Michał Klincewicz Rhythm and estimation of auditory stimuli duration in models of time perception
8.

Maria Kubaszek

dr Michał Klincewicz Różnice w czasie identyfikacji dźwięków środowiskowych między grupami muzyków i nie-muzyków z perspektywy psychoakustyki ekologicznej
9.

Jan Rostek

dr Krzysztof Posłajko Kompatybilistyczna odpowiedź na problem przyczynowego wykluczenia
10. Monika Przybylska dr Maja Białek Zaburzenia funkcji kognitywnych w schizofrenii
11. Paulina Wiącek dr Maja Białek Pojęcie muzykalności w kontekście współczesnych badań nad wibracjami
12. Paloma Gołębiowska dr hab. Sebastian Kołodziejczyk Iluzja maski w kontekście teorii percepcji
13. Małgorzata Iwanowska dr hab. Marcin Szwed Funkcje snu NREM
14. Katarzyna Stefanek dr inż. Bipin Indurkhya A study on the ego depletion effect
15. Paulina Zguda dr inż. Bipin Indurkhya A study on how children react with a humanoid robot in a natural setting
16. Szymon Semper prof. dr hab. Michał Ostrowicki Zmarli "żyją" w Internecie. Problem tożsamości osobowej i doświadczenie człowieka w sytuacjach granicznych w rzeczywistości wirtualnej
17. Daria Worytko dr inż. Bipin Indurkhya Emerging Adulthood in Japan. Validity and reliability of IDEA and ISI-5 questionnaires in collectivistic culture
18. Aleksandra Wieczorek dr inż. Bipin Indurkhya Consumer trust in e-commerce: a model
19. Daria Markiewicz prof. dr hab. Michał Ostrowicki Wizerunek kobiety w reklamie. Rozważania na podstawie konstruktywistycznej teorii komunikacji
20 Filip Wlazło dr Jan Młynarski Inteligentne zachowania organizmów prostych
21. Magdalena Mus dr inż. Bipin Indurkhya A Comparative Usability Study of English-to-Japanese Machine Translation Systems
22. Błażej Biegasiewicz dr Leszek Wroński  System Stanisławskiego i teatr epicki w odniesieniu do emocjonalności ekspresji aktorskiej
23. Agnieszka Czupała dr Jan Młynarski Zazdrość i zdrada w ujęciu psychologii ewolucyjnej

Prace licencjackie obronione w roku 2016

Lp.  Autor Promotor Tytuł Pracy
1. Kinga Kasprzak dr hab. Jarosław Orzechowski Kontrola poznawcza jako korelat samokontroli
2. Joanna Szczotka dr hab. Michał Wierzchoń Schizofrenia jako zaburzenie "ja" ucieleśnionego
3. Monika Glińska dr Jan Młynarski Ewolucja w kognitywistyce i zagadnienia poznania u zwierząt
4. Lara Mołoniewicz dr Jan Młynarski Długofalowy wpływ składu diety na zdolności poznawcze
5. Maria Stefańska dr Jan Młynarski Rola astrocytów w chorobach psychicznych
6. Mikołaj Kupiec dr Małgorzata Hołda Differences in dream properties and dream content between the Polish and the Japanese
7. Karolina Zmarzły prof. dr hab. Józef Bremer Klasyczna koncepcja qualiów a ich naturalistyczny i nieświadomy charakter
8. Adrian Borowicz dr Magdalena Senderecka  Poznawcze różnice międzypłciowe z uwzględnieniem orientacji psychoseksualnej – projekt badań
9. Wojciech Bladowski dr Jan Młynarski Regeneracja uszkodzonego rdzenia kręgowego
10. Aleksandra Oleksy dr hab. Kazimiera Mikoś, prof. UJ Sposoby wywoływania odmiennych stanów świadomości w praktykach rytualnych wielkich kultur prekolumbijskich
11. Natalia Świątkowska dr Maja Białek Język ugruntowany w działaniu: koncepcja Arthura Glenberga
12. Małgorzata Stawińska dr Magdalena Senderecka Autyzm a rozpoznawanie twarzy i ekspresji emocjonalnej
13. Dominika Zaremba dr inż. Bipin Indurkhya, prof. UJ System for Monitoring Therapy Progress for Autism Spectrum Disorders - a User-Experience Study
14. Anna Staruch dr Jan Młynarski Receptory smaku i węchu u człowieka - przegląd aktualnego stanu wiedzy
15. Karolina Gajowiec dr Jan Młynarski Przetwarzanie L1 i L2 w mózgu dwujęzycznym
16. Marta Pindych dr hab Halszka Kontrymowicz-Ogińska Ciało i architektura. Od fenomenologii do playable city 
17. Ida Małajowicz dr Mira Marcinów Poczucie sprawstwa procesów mentalnych w doświadczeniu estetycznym odbiorcy
18. Joanna Krawczyk dr Magdalena Senderecka  Neuronalne korelaty różnic międzykulturowych w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym i psychospołecznym. Przegląd badań
19. Aleksandra Przystasz dr Jan Młynarski Rozpoznawania twarzy w kontekście społecznym - podłoże neurobiologiczne
20. Wronika Halwa dr Jan Młynarski Graficzne symbole psychologii głębi w ujęciu ewolucyjnym
21. Iga Willmann dr hab. Sebastian Kołodziejczyk Iluzja gumowej ręki a teoria rozszerzonego umysłu
22. Angelika Losko dr Marek Binder Korelaty fizjologiczne stanów emocjonalnych. Próba opracowania protokołu dla pacjentów z udarem pnia mózgu
23. Aleksandra Ciapała  dr hab. Adam Chuderski Krytyczna analiza nieklasycznych teorii struktury zdolności intelektualnych człowieka
24. Jan Szwagierczak dr Leszek Wroński Usuwanie niespójności jako aktualizacja przekonań
25. Katarzyna Basista dr Leszek Wroński Między kulturą, językiem a percepcją – o powstawaniu obrazu świata
26. Joanna Zając dr inż. Bipin Indurkhya, prof. UJ An empirical study on the emotional aspects of design
27. Agata Wlaszczyk dr inż. Bipin Indurkhya, prof. UJ Metaphors in physics education
28. Karolina Ścigała dr inż. Bipin Indurkhya, prof. UJ The influence of verticality metaphor on social judgement
29. Dominika Leszek dr inż. Bipin Indurkhya, prof. UJ A study on the incorporation of psychological aspects in the design of smartphone apps that promote habit formation
30. Małgorzata Dyderska dr inż. Bipin Indurkhya, prof. UJ Embodied Cognition and Cognitive Aspects of Designing Places for Learning
31. Adam Partyka dr Maja Białek Umysły bez treści. Dwa kierunki krytyki reprezentacjonistycznej teorii umysłu
32. Karol Zaborowski dr Michał Klincewicz Ucieleśnienie podczas głębokiego snu – ewaluacja argumentacji Evana Thompsona oraz Jennifer Windt
33. Kinga Ciupińska dr Michał Klincewicz Problematyka badań nad percepcją czasu: rola pobudzenia i uwagi
34. Anna Ciołek dr Michał Klincewicz The mechanisms of semantic priming
35. Monika Mierzwa prof. dr hab. Marek Drwięga

Ciało człowieka w kognitywistyce-praktyczne możliwości zastosowania wyników badań

Prace licencjackie obronione w roku 2015

Lp.  Autor Promotor Tytuł Pracy
1. Anna Gromala dr Magdalena Senderecka  Neurobiologiczne podłoże dysleksji rozwojowej: hipoteza deficytu móżdżkowego
2. Karolina Wróbel dr Krzysztof Piotrowski Związek kreatywności z cechami osobowości w koncepcji Costy i McCrae. Metaanaliza badań
3. Bartłomiej Popęda dr inż. Bipin Indurkhya, prof. UJ  Relations between aesthetics, usability and user experience, and their psychological origins
4. Ewa Ratuszyńska dr hab. Adam Chuderski  Pogorszone funkcjonowanie poznawcze osób w wieku senioralnym - charakterystyka oraz możliwe wyjaśnienia
5. Marta Budzyńska dr hab. Adam Chuderski  Teoria wyczerpywania ego i jej krytyka
6. Mieszko Syc prof. dr hab. Józef Bremer Ewolucyjne presje wykształcenia się ludzkiej świadomości oraz ich wpływ na jej strukturę
7. Agata Kołodziej dr Jan Młynarski Wybrane zagadnienia dotyczące świadomości u ssaków
8. Marcel Passon dr Magdalena Senderecka  Ucieleśnione poznanie: wyniki badań empirycznych wspierających koncepcję
9. Zofia Prochoroff prof. dr hab. Marek Drwięga Tracking the future of radical enhancement: An ethical investigation of transhumanist philosophy
10. Marek Pędziwiatr dr hab. inż. Grzegorz Nalepa  Atrybucja autorska a kognitywistyka – perspektywy badawcze
11. Marcin Chołoniewski dr hab. inż. Grzegorz Nalepa  Ludzkie procesy mózgowe a metody systemów sztucznej inteligencji - porównanie na przykładzie percepcji twarzy
12. Barbara Giżycka dr Stefan Florek Myślenie metaforyczne a poznanie moralne
13. Agnieszka Serwotka dr Magdalena Senderecka  Wpływ zaburzeń neurodegeneracyjnych na twórczość w chorobie Alzheimera
14. Magdalena Król dr Magdalena Senderecka  Projekt aplikacji dla rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera wspomagającej terapię opartą na modelu DIR/Floortime
15. Hanna Kucwaj dr Magdalena Senderecka   W poszukiwaniu istoty empatii. Wnioski z badań neuronaukowych i ich praktyczne implikacje
16. Katarzyna Fogiel dr Magdalena Senderecka  Płeć mózgu, czyli różnice w budowie OUN, funkcjonowaniu poznawczym i emocjonalnym kobiet i mężczyzn
17. Brabara Buczek dr Magdalena Senderecka  O przyczynach agresji i empatii, czyli biologicznym i środowiskowym podłożu zachowań anty- i prospołecznych
18. Aleksandra Woźniak  dr hab. Jerzy Gołosz Kwantowa teoria świadomości Rogera Penrose'a i Stuarta Hameroffa
19. Dominika Soja-Blat dr hab. Dorota Kubicka Emocjonalne oddziaływanie mediów, na przykładzie programu rozrywkowego Top Model
20. Aleksandra Batko dr hab. Dorota Kubicka Znajomość animowanych postaci, a decyzje konsumenckie dzieci w wieku przedszkolnym
21. Dorota Rydzik dr hab. Adam Chuderski Wpływ informacji prezentowanych implicite na tworzenie wyobrażeń umysłowych
22. Justyna Pałczyńska  dr inż. Bipin Indurkhya, prof. UJ How Emoticons Proliferate in Computer-Mediated Communication – An Empirical Study