Obronione prace magisterskie w Instytucie Filozofii UJ na kierunku kognitywistyka

Prace magisterskie obronione w roku 2020

Lp.  Autor Promotor Tytuł Pracy
1.

Anna Chrzanowska

prof. dr hab. inż. Grzegorz Jacek Nalepa Will AR succeed where others have failed? Towards efficient AR learning experience  
2. Katarzyna Dziadowicz dr Piotr Dariusz Dragon Problem wnioskowania o jednostkach na podstawie grupy. Analiza w oparciu o przegląd literatury  
3.

Wiktoria Jamróz

dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska prof. UJ

Ergonomia interakcji człowiek-komputer. Projektowanie interfejsów konwersacyjnych dla dojrzałych użytkowników

4.

Maria Kluziak

dr hab. Krzysztof Guczalski prof. UJ

The relationship between music and cognition in children and elderly: a review of the subject

5. Maria Kubaszek dr hab. Adam Chuderski prof. UJ

Różnice w zdolności do czasowej, wzrokowej i słuchowej dyskryminacji sensorycznej pomiędzy grupami muzyków i nie-muzyków

6. Julia Michalska dr hab. Bartłomiej Dobroczyński prof. UJ

Analiza krytyczna wybranych metod rozwoju osobistego w ujęciu interdyscyplinarnym

7. Anna Olak dr hab. Magdalena Senderecka prof. UJ

Error monitoring in perfectionism: an event-related potentials study

8. Maciej Próchnicki dr Krzysztof Posłajko Normatywny wymiar psychologii potocznej
9. Piotr Szymanek dr Aneta Czernatowicz-Kukuczka Religion and anthropomorphic bias: a critical review
10. Szymon Telejko dr Krzysztof Posłajko Iluzjonistyczna teoria świadomości w ujęciu Daniela Dennetta a współczesna filozofia nauki
11. Przemysław Zawadzki dr hab. Sebastian Kołodziejczyk prof. UJ Threats to Narrative Identity in Light of the Potential of Memory Modification Technologies (MMTs)
12. Kamil Zieliński dr hab. Tomasz Majewski prof. UJ Znaczenie norm kulturowych w społecznym funkcjonowaniu nauki
13. Adam Zuba dr hab. Marek Binder, prof. UJ The influence of tDCS prefrontal and parietal sites stimulation on the content of conscious experience

Prace magisterskie obronione w roku 2019

Lp.  Autor Promotor Tytuł Pracy
1.

Agata Jelonek

prof. dr hab. Michał Ostrowicki Technologie bioniczne w perspektywie społecznej. Jak cyborgizacja zmieni człowieka?  
2. Anna Jankowicz dr Magdalena Senderecka Technologie informacyjno-komunikacyjne w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: gra wspomagająca rozwój umiejętności czytania ze zrozumieniem  
3.

Dominika Drążyk

dr Michał Klincewicz

The influence of a speech tempo in anxiety, arousal and time estimation

4.

Oskar Krupa

dr hab. Jacek Neckar

Znaczenie muzyki w życiu osób z wysokim poziomem neurotyczności

5. Anna Kołota dr inż. Bipin Indurkhya

3D object affordances and their influence on human behavior in virtual environment

6. Paulina Zguda dr inż. Bipin Indurkhya

Children’s perception of a humanoid robot in Polish and Japanese settings

7. Rafał Rusinowski dr hab. Marcin Szwed

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z trudnościami w uczeniu się. Analiza zagadnienia na przykładzie dysleksji

8. Magdalena Kulesza dr hab. Magdalena Senderecka The relationship between error monitoring and personality traits: an ERP study
9. Zofia Prochoroff dr hab. Marcin Szwed, prof. UJ Classifying smokers in a large MRI dataset using methods of Machine Learning
10. Aleksandra Woźniak dr hab. Marcin Szwed, prof. UJ Wpływ palenia papierosów na grubość isoty szarej kory mózgowej badana w populacji osób dorosłych za pomocą struturalnego Rezonansu Magnetuczego (sMRI)
11. Grzegorz Klimecki dr hab. Przemysław Bąbel, prof. UJ Pojęcie placebo w świetle problemu przyczynowania mentalnego. Trudności definicyjne i propozycja ich rozwiązania
12. Martyna Kumka dr hab. Adam Chuderski, prof. UJ Związek lęku jako stanu i cechy z przetwarzaniem bodźców emocjonalnych przedstawionych za pomocą zadania Stroopa emocjonalnego w dwóch wariantach: słownym oraz twarzowym

Prace magisterskie obronione w roku 2018

Lp.  Autor Promotor Tytuł Pracy
1.

Hanna Kucwaj

dr hab. Adam Chuderski Distorted reasoning by analogy in schizophrenia
2.

Joanna Krawczyk

dr hab. inż. Grzegorz Nalepa Wykorzystanie pętli emocjonalnego sprzężenia zwrotnego w projektowaniu gier wideo
3.

Kinga Ciupińska

dr Michał Klincewicz An EEG study of the differential influence of valence, arousal, and attention on perceptual judgments about duration
4.

Agnieszka Gębuś

dr Michał Klincewicz A behavioral study of the effect of complexity of an auditory stimulus on duration judgments in the auditory oddball paradigm
5. Karol Przewrocki dr hab. Marek Binder Analiza spektralna spoczynkowego EEG u pacjentów z zaburzeniami świadomości - próba parametryzacji
6. Karolina Zmarzły dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ Wpływ predykcji na świadomą identyfikację bodźca słuchowego
7. Małgorzata Dyderska dr hab. Marek Binder Analiza neuronalnych korelatów wyobrażeń ruchowych przy pomocy EEG
8. Natalia Świątkowska dr hab. Józef Maciuszek, prof. UJ Wpływ rodzaju gramatycznego rzeczowników języka polskiego na procesy poznawcze
9. Ida Małajowicz dr inż. Bipin Indurkhya

The Influence Of Aesthetic Experience And Arts Education On The Creative Processes

Prace magisterskie obronione w roku 2017

Lp.  Autor Promotor Tytuł Pracy
1.

Sabina Krauze

dr Michał Klincewicz Emotional reactions to unexpected harmony in music: the role of openness to experience and creativity
2.

Arleta Bieganek

dr hab. Adam Chuderski Związki między zaburzeniami depresyjnymi a funkcjonowaniem pamięci autobiograficznej
3.

Maria Janicka

dr Michał Klincewicz Ucieleśnienie wiedzy pojęciowej
4.

Katarzyna Fogiel

dr hab. Dorota Czyżowska Związek między aktywnością fizyczną a uwagą selektywną w okresie wczesnej dorosłości 
5. Barbara Giżycka dr hab. inż. Grzegorz Nalepa Study of Affective Design Patterns in Computer Games Using Physiological Data
6. Dorota Rydzik dr inż. Bipin Indurkhya Influence of grammatical gender in French and Polish languages on visual mental representations
7. Ewa Ratuszyńska dr inż. Bipin Indurkhya Embodied cognition effects on the memory performance in the older adults
8. Michał Kowal prof. dr hab. Piotr Mróz Ucieczka od myślenia. Katharsis i wiedza w perspektywie filozofii egzystencjalnej i nauk kognitywnych
9. Dominika Soja-Blat dr hab. Dorota Kubicka Spostrzeganie realizmu przekazu audiowizualnego przez osoby dorosłe. Analiza na przykładzie polskich seriali paradokumentalnych
10. Barbara Buczek prof. dr hab. Małgorzata Kossowska Wpływ wyjaśnienia społecznego na ocenę brutalności seksualnego czynu karalnego
11. Aleksandra Batko dr hab. Dorota Kubicka Emocje autobiograficzne a ocena reklamy, produktu oraz zapamiętywanie informacji o produkcie
12. Arleta Remiszewska dr hab. Adam Chuderski Związki między zaburzeniami depresyjnymi a funkcjonowaniem pamięci autobiograficznej
13. Róża Budzyńska dr hab. Marcin Szwed Klasyfikacja niewidomych badanych do eksperymentów naukowych
14. Agnieszka Serwotka prof. dr hab. Michał Ostrowicki Optymalizacja interfejsów wirtualnych agentów na podstawie badań empirycznych
15. Anna Roszczyk prof. dr hab. Michał Ostrowicki Perspektywy zmiany recepcji niepełnosprawności wobec postępującego rozwoju technologii bionicznych na przykładzie osób z niedoborem kończyn górnych
16. Katarzyna Hat dr hab. Mirosław Wyczesany Kontrola poznawcza, a kontrola emocjonalna - analiza teoretyczna
17. Bogumił Szymański prof. dr hab. Marta Kudelska Kognitywne uzupełnienie funkcjonalnej teorii kultury Bronisława Malinowskiego
18. Iryna Rundel dr inż. Bipin Indurkhya Perception and comprehension of algorithm-generated and human-written texts

Prace magisterskie obronione w roku 2016

Lp.  Autor Promotor Tytuł Pracy

1. 

Liliana
Trzepizur-Homka 

prof. dr hab. Józef Bremer Universal versus cognitive grammar. From the perspective of translation studies
2.

Bartłomiej Kunda

dr Jan Młynarski Organizacja przestrzenna dźwięku jako element dzieła muzycznego. Rozpoznanie problemu
3.

Michał
Marzec- Remiszewski

dr Jan Młynarski Dlaczego muzyka pełna jest emocji? Magia dźwięków w obliczu nauki
4.

Sylwia Gąsiorek

dr hab. Adam Chuderski Bezpośrednie relacje między percepcją i działaniem. Przegląd teorii
5.

Joanna Orzeł

dr hab. Adam Chuderski Rola motywacji w zjawisku wyczerpania samokontroli
6.

Agnieszka Świć

dr hab. Adam Chuderski Związek pomiędzy medytacją a zdolnościami poznawczymi i emocjonalnymi
7.

Marta Sokólska

dr Michał Klincewicz Udoskonalenie moralne w świetle nauk kognitywnych
8.

Rozanna Bogacz

prof. dr hab. Michał Ostrowicki Sztuczna osoba. Problem antropocentryzmu w dyskusji nad sztuczną inteligencją
9. Paweł Radźko dr hab. Sebastian Kołodziejczyk Efekt Knobe i jego wyjaśnienia: działanie, intencja, supererogacja
10. Michał Lipiński dr hab. Adam Chuderski Inteligencja a miary własności szlaków nerwowych uzyskane przy pomocy obrazowania tensora dyfuzji (DTI). Metaanaliza badań
11. Monika Mikołajek dr Magdalena Senderecka Neuroestetyczne przyczyny pozowania do portretu lewym profilem

Prace magisterskie obronione w roku 2015

Lp.  Autor Promotor Tytuł Pracy
1. Justyna Picheta dr Stefan Florek  Deprywacja sensoryczna za pomocą metody flotation REST a poziom agresji

2.

Maja Strzelczyk

dr hab. Adam Chuderski "The “Bright” Side of Emotional Manipulation; Can emotional manipulation be positive, depending on context?
3. Patrycja Kałamała dr Magdalena Senderecka  What does the Eriksen Flanker Task measure? An ERP investigation

4.

Jakub Królikowski

dr Magdalena Senderecka Scent influence on consumer behavior

5.

Justyna Sierocka

dr hab. inż. Grzegorz Nalepa Zastosowanie otwartych systemów sprzętowych (hardware) i analizy sygnałów haptycznych do badań nad motoryką człowieka
6.

Agnieszka Pietruczuk

dr hab. inż. Grzegorz Nalepa Wykorzystanie ontologii w pracy z sensorami
7.

Klaudia Wróbel

dr hab. inż.Grzegorz Nalepa Prototype of a biometric device for detecting and reacting to anger
8.

Aleksandra Urbańczyk 

dr hab. Marcin Szwed

Przetwarzanie bodźców ortograficznych u osób niewidomych od urodzenia badane za pomocą technik torowania i obrazowania MRI

9.

Katarzyna Poczebut

dr Magdalena Senderecka Porównanie ACE-III i CVLT: Wstępne badanie pamięci u zdrowych starszych osób
10. Jan Jastrzębski dr hab. Adam Chuderski Lęk, pojemność pamięci roboczej i inteligencja płynn
11. Magdalena Matyjek dr Magdalena Senderecka “In my mind’s eye” Game-Induced Emotions Influence Face Processing in a Gaze-Cueing Task: an ERP Study
12. Monika Ignaczewska dr Magdalena Senderecka Siła aromamarketingu. Wpływ zapachu na zachowania i opinie konsumentów