Zapisy na studia magisterskie z kognitywistyki

Co roku przyjmowanych jest około 30 osób na pierwszy rok studiów magisterskich z kognitywistyki. Rejestracja na studia odbywa się poprzez system ERK.