Przygotowanie pracy dyplomowej

Struktura pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej)

Praca dyplomowa powinna zawierać:

  • stronę tytułową w języku polskim (wzór strony tytułowej - link)
  • stronę tytułową w języku angielskim
  • abstrakt (streszczenie) i słowa kluczowe w języku polskim (3-5 słów)
  • abstrakt (streszczenie) i słowa kluczowe w języku angielskim (3-5 słów)
  • przypisy i bibliografię zredagowane w sposób systematyczny i uporządkowany, zgodny ze standardami odpowiedniej dyscypliny szczegółowej
  • spis treści oraz spis ilustracji i rysunków - na początku pracy

Bardziej szczegółowe standardy edytorskie można znaleźć tutaj.

Objętość pracy licencjackiej - co najmniej pół arkusza wydawniczego (od 20 tys. znaków).

Objętość pracy magisterskiej - w przypadku prac o istotnym komponencie empirycznym praca ma mieć objętość co najmniej jednego arkusza wydawniczego (standaryzowany maszynopis), a w pozostałych przypadkach - co najmniej dwóch arkuszy wydawniczych. 

Pozostałe szczegółowe wymogi formalne ustala promotor pracy, który jest odpowiedzialny za jej finalny kształt.