Kognitywistyczne Seminarium Metodologiczne

Seminarium współorganizowane przez Zakład Kognitywistyki oraz Instytut Psychologii UJ

 

Celem seminarium jest dyskusja metodologii projektów badawczych realizowanych przez jego uczestników. Szczególną uwagę poświęcamy zaawansowanej statystyce, metodom analizy danych psychofizjologicznych i behawioralnych, technikom data science oraz zastosowaniom uczenia maszynowego w naukach eksperymentalnych. Pragniemy by spotkania w ramach seminarium przyczyniały się do wymiany doświadczeń badawczych pomiędzy krakowskimi kognitywistami oraz nawiązywania owocnej współpracy naukowej. Seminaria odbywają się w 1. i 3. czwartki miesiąca o godz. 17:00 (w sali 2.15 Instytutu Psychologii UJ albo w salach na Nowym Kampusie UJ - informacja w ogłoszeniu). Osoby zainteresowane wystąpieniem albo pragnące uzyskać więcej informacji prosimy o email na kogniseminarium@gmail.com

Najbliższe seminaria:

Dotychczasowe seminaria:

18.10.2018 - dr Jakub Szewczyk (Instytut Psychologii UJ) - Usuwanie artefaktów i filtrowanie EEG - które metody działają najlepiej? Reanaliza danych z wielolabowego mega-eksperymentu

07.06.2018 - dr hab. Adam Chuderski, lic. Bartłomiej Kroczek (Zakład Kognitywistyki IF UJ/Instytut Informatyki UJ) - Okulografia w badaniu złożonych procesów poznawczych

 
 

05.04.2018 - mgr Zuzanna Skóra (c-lab, Instytut Psychologii UJ) - Jak wykorzystać analizy bayesowskie w badaniach? Praktyczny przewodnik 

08.03.2018 - mgr Michał Ociepka, lic. Bartłomiej Kroczek, dr hab. Adam Chuderski (Zakład Kognitywistyki IF UJ) - Pomiar reakcji hemodynamicznej metodą funkcjonalnej spektroskopii optycznej w bliskiej podczerwieni (fNIRS)
 
25.01.2018 - mgr Marcin Koculak (c-lab IPs UJ), Interfejsy mózg-komputer (BCI) jako narzędzie badawcze
 
11.01.2018 - dr Ewa Beldzik (ZNiN IPS UJ), Technika symultanicznej rejestracji EEG-fMRI - możliwości i wyzwania
 
14.12.2017 - dr Borysław Paulewicz (Uniwersytet SWPS, Katowice), Bayesowska teoria detekcji sygnałów w praktyce
 
30.11.2017 - mgr Adam Gągol (ZK IF UJ), Modelowanie funkcjonalnego i spoczykowego konektomu w danych MEG