Harmonogram dla II roku studiów magisterskich

Harmonogram zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 zostanie podany we wrześniu 2017.