Nowy rok akademicki

Począwszy od października 90 studentek i studentów rozpoczęło studia licencjackie na kierunku kognitywistyka, a 20 osób zostało przyjętych na studia magisterskie. Życzymy interesujących i owocnych studiów! 

Data opublikowania: 15.10.2018
Osoba publikująca: Ewa Radomska