Lista kursów obieralnych

Studenci mają prawo wyboru kursów dedykowanych dla kierunku kognitywistyka (tabela poniżej) oraz kursów z katalogów kierunków filozofia oraz etyka prowadzonych w Instytucie Filozofii UJ, a także spośród 20 rekomendowanych kursów psychologicznych w Instytucie Psychologii UJ (w miarę wolnych miejsc).

 

Nazwa kursu Opiekun(owie) Wątek tematyczny Kod

    L. godzin

 (wykł./ ćw.) 

Forma zaliczenia ECTS
semestr zimowy
Poznanie matematyczne dr Mateusz Hohol formalny KPM 30/0 egzamin 3
Wprowadzenie do analizy EEG dr M. Wyczesany (IPs UJ) empiryczny KWAE 0/30 zaliczenie na ocenę 4
semestr letni
Eksperyment w filozofii  dr hab. S. Kołodziejczyk filozoficzny KFE 0/15 egzamin 3
Analiza danych empirycznych dr hab. A. Chuderski  empiryczny KADE 30/30 egzamin 5
Grafika komputerowa dr inż. M. Gajer informatyczny KG 15/30 egzamin 4
Językoznawstwo kognitywne dr K. Korżyk formalny KJK 30/30 egzamin 5
Metafizyka umysłu dr K. Posłajko filozoficzny KMTU 60/0 egzamin 4
Modelowanie matematyczne dr K. Idziak formalny KMM 30/30 egzamin 6

 

   WĄTKI TEMATYCZNE
   kursy filozoficzne
   kursy formalne
   kursy informatyczne
   kursy empiryczne
   kursy interdyscyplinarne