Lista kursów obieralnych

Studenci mają prawo wyboru kursów dedykowanych dla kierunku kognitywistyka (tabela poniżej) oraz kursów z katalogów kierunków filozofia oraz etyka prowadzonych w Instytucie Filozofii UJ, a także spośród 20 rekomendowanych kursów psychologicznych w Instytucie Psychologii UJ (w miarę wolnych miejsc).

 

Nazwa kursu Opiekun(owie) Wątek tematyczny Kod L. godzin  (wykł./ ćw.)  Forma zaliczenia ECTS
semestr zimowy
Psychologia społecznego poznania  dr M. Bukowski (IPs UJ) k. empiryczny KSP 30/0 zaliczenie na ocenę 4
Umysł jako narzędzie przetwarzania informacji dr M. Suwara k. filozoficzny KUNO 60/0 egzamin 4
Wprowadzenie do analizy EEG dr M. Wyczesany (IPs UJ) k. empiryczny KWAE 0/30 zaliczenie na ocenę 4
semestr letni
Analiza danych empirycznych dr hab. A. Chuderski k. formalny KADE 15/45 egzamin 5

Cognitive, emotion and affective computing

dr B. Indurkhya, prof. UJ

k. informatyczny KCEA 30/0 egzamin 3

Cognitive science in technology 

dr B. Indurkhya, prof. UJ k. informatyczny KCST 30/30 egzamin 5

Current issues in cognitive science

dr B. Indurkhya, prof. UJ k. informatyczny KICS 15/45 egzamin 5
Ewolucja narządów zmysłu i mózgu dr. J. K. Młynarski k. empiryczny KENZ 30/15 egzamin 5
Grafika komputerowa dr inż. M. Gajer k. informatyczny KG 15/30 egzamin 4
Językoznawstwo kognitywne dr K. Korżyk k. formalny KJK 30/30 egzamin 5
Knowledge engineering on the Semantic Web  dr. hab. G. Nalepa k. informatyczny KESW 30/0 egzamin 4
Metafizyka umysłu dr K. Posłajko k. filozoficzny KMTU 60/0 egzamin 4
Matematyczne metody analizy opisu języka naturalnego

dr hab. M. Mostowski, prof. UJ

k. formalny KMOJ 30/30 egzamin 5
Metody analizy rozumowań prof. dr hab. W. Suchoń k. formalny KMR 30/0 egzamin 3
Metody filozofii współczesnej: między analizą a eksperymentem dr hab. S. Kołodziejczyk k. filozoficzny KMFW 30/0 zaliczenie na ocenę 4
Modelowanie matematyczne dr K. Idziak k. formalny KMM 15/30 egzamin 5

Usability engineering

dr B. Indurkhya, prof. UJ  k. informatyczny KUBE 30/15 egzamin 5
kursy roczne
Naturalne i sztuczne systemy kognitywne dr. hab. G. Nalepa / dr M. Klincewicz k. informatyczny KSK 0/60 zaliczenie na ocenę 6
Warsztat inżynierii kognitywnej dr. hab. G. Nalepa dr M. Klincewicz k. informatyczny KWIK 0/60 zaliczenie na ocenę 6
Wolna wola i determinizm prof. T. Placek k. filozoficzny KWWD 0/60 zaliczenie na ocenę 6