Lista kursów obieralnych

Studenci mają prawo wyboru kursów dedykowanych dla kierunku kognitywistyka (tabela poniżej) oraz kursów z katalogów kierunków filozofia oraz etyka prowadzonych w Instytucie Filozofii UJ, a także spośród 20 rekomendowanych kursów psychologicznych w Instytucie Psychologii UJ (w miarę wolnych miejsc).

 

Nazwa kursu Opiekun(owie) Wątek tematyczny Kod L. godzin  (wykł./ ćw.)  Forma zaliczenia ECTS
semestr zimowy
Umysł jako narzędzie przetwarzania informacji dr M. Suwara filozoficzny KUNO 0/60 egzamin 3
Wprowadzenie do analizy EEG dr M. Wyczesany (IPs UJ) empiryczny KWAE 0/30 zaliczenie na ocenę 4
semestr letni
Action and cognition dr B. Indurkhya, prof. UJ / dr J. Wawer interdyscyplinarny KAAC 15/30 egzamin 5

Cognition and magic

dr B. Indurkhya, prof. UJ

interdyscyplinarny KCM 15/30 egzamin 5
Consciousness, perception, and time  dr M. Klincewicz filozoficzny KCPT 0/60 egzamin 8

Creativity: cognitive and computional perspectives

dr B. Indurkhya, prof. UJ interdyscyplinarny KCC 15/30 egzamin 6

Current issues in cognitive science

dr B. Indurkhya, prof. UJ informatyczny KICS 15/45 egzamin 5
Eksperyment w filozofii  dr hab. S. Kołodziejczyk   KFE 0/15 egzamin  
Ewolucja narządów zmysłu i mózgu dr. J. K. Młynarski empiryczny KENZ 30/30 egzamin 5
Grafika komputerowa dr inż. M. Gajer informatyczny KG 15/30 egzamin 4
Językoznawstwo kognitywne dr K. Korżyk formalny KJK 30/30 egzamin 5
Metafizyka umysłu dr K. Posłajko filozoficzny KMTU 60/0 egzamin 4
Metody filozofii współczesnej a kognitywistyka dr hab. S. Kołodziejczyk filozoficzny KMFW 0/15 egzamin 3
Modelowanie matematyczne dr K. Idziak formalny KMM 30/30 egzamin 6

Usability engineering and user experience design

dr B. Indurkhya, prof. UJ  informatyczny KUBE 15/30 egzamin 5
kursy roczne
Naturalne i sztuczne systemy kognitywne dr hab. G. Nalepa / dr M. Klincewicz informatyczny KSK 0/60 zaliczenie na ocenę 6
Warsztat inżynierii kognitywnej dr hab. G. Nalepa / dr M. Klincewicz informatyczny KWIK 0/60 zaliczenie na ocenę 6

 

   WĄTKI TEMATYCZNE
   kursy filozoficzne
   kursy formalne
   kursy informatyczne
   kursy empiryczne
   kursy interdyscyplinarne