Obronione prace magisterskie w Instytucie Filozofii UJ na kierunku kognitywistyka

Prace magisterskie obronione w roku 2017

Lp.  Autor Promotor Tytuł Pracy
1.

Sabina Krauze

dr Michał Klincewicz Emotional reactions to unexpected harmony in music: the role of openness to experience and creativity
2.

Arleta Bieganek

dr hab. Adam Chuderski Związki między zaburzeniami depresyjnymi a funkcjonowaniem pamięci autobiograficznej
3.

Maria Janicka

dr Michał Klincewicz Ucieleśnienie wiedzy pojęciowej
4.

Katarzyna Fogiel

dr hab. Dorota Czyżowska Związek między aktywnością fizyczną a uwagą selektywną w okresie wczesnej dorosłości 
5. Barbara Giżycka dr hab. inż. Grzegorz Nalepa Study of Affective Design Patterns in Computer Games Using Physiological Data
6. Dorota Rydzik dr inż. Bipin Indurkhya Influence of grammatical gender in French and Polish languages on visual mental representations
7. Ewa Ratuszyńska dr inż. Bipin Indurkhya Embodied cognition effects on the memory performance in the older adults
8. Michał Kowal prof. dr hab. Piotr Mróz Ucieczka od myślenia. Katharsis i wiedza w perspektywie filozofii egzystencjalnej i nauk kognitywnych
9. Róża Budzyńska dr hab. Marcin Szwed Klasyfikacja niewidomych badanych do eksperymentów naukowych

Prace magisterskie obronione w roku 2016

Lp.  Autor Promotor Tytuł Pracy

1. 

Liliana
Trzepizur-Homka 

prof. dr hab. Józef Bremer Universal versus cognitive grammar. From the perspective of translation studies
2.

Bartłomiej Kunda

dr Jan Młynarski Organizacja przestrzenna dźwięku jako element dzieła muzycznego. Rozpoznanie problemu
3.

Michał
Marzec- Remiszewski

dr Jan Młynarski Dlaczego muzyka pełna jest emocji? Magia dźwięków w obliczu nauki
4.

Sylwia Gąsiorek

dr hab. Adam Chuderski Bezpośrednie relacje między percepcją i działaniem. Przegląd teorii
5.

Joanna Orzeł

dr hab. Adam Chuderski Rola motywacji w zjawisku wyczerpania samokontroli
6.

Agnieszka Świć

dr hab. Adam Chuderski Związek pomiędzy medytacją a zdolnościami poznawczymi i emocjonalnymi
7.

Marta Sokólska

dr Michał Klincewicz Udoskonalenie moralne w świetle nauk kognitywnych
8.

Rozanna Bogacz

prof. dr hab. Michał Ostrowicki Sztuczna osoba. Problem antropocentryzmu w dyskusji nad sztuczną inteligencją
9. Paweł Radźko dr hab. Sebastian Kołodziejczyk Efekt Knobe i jego wyjaśnienia: działanie, intencja, supererogacja
10. Michał Lipiński dr hab. Adam Chuderski Inteligencja a miary własności szlaków nerwowych uzyskane przy pomocy obrazowania tensora dyfuzji (DTI). Metaanaliza badań
11. Monika Mikołajek dr Magdalena Senderecka Neuroestetyczne przyczyny pozowania do portretu lewym profilem

Prace magisterskie obronione w roku 2015

Lp.  Autor Promotor Tytuł Pracy
1. Justyna Picheta dr Stefan Florek  Deprywacja sensoryczna za pomocą metody flotation REST a poziom agresji

2.

Maja Strzelczyk

dr hab. Adam Chuderski "The “Bright” Side of Emotional Manipulation; Can emotional manipulation be positive, depending on context?
3. Patrycja Kałamała dr Magdalena Senderecka  What does the Eriksen Flanker Task measure? An ERP investigation

4.

Jakub Królikowski

dr Magdalena Senderecka Scent influence on consumer behavior

5.

Justyna Sierocka

dr hab. inż. Grzegorz Nalepa Zastosowanie otwartych systemów sprzętowych (hardware) i analizy sygnałów haptycznych do badań nad motoryką człowieka
6.

Agnieszka Pietruczuk

dr hab. inż. Grzegorz Nalepa Wykorzystanie ontologii w pracy z sensorami
7.

Klaudia Wróbel

dr hab. inż.Grzegorz Nalepa Prototype of a biometric device for detecting and reacting to anger
8.

Aleksandra Urbańczyk 

dr hab. Marcin Szwed

Przetwarzanie bodźców ortograficznych u osób niewidomych od urodzenia badane za pomocą technik torowania i obrazowania MRI

9.

Katarzyna Poczebut

dr Magdalena Senderecka Porównanie ACE-III i CVLT: Wstępne badanie pamięci u zdrowych starszych osób
10. Jan Jastrzębski dr hab. Adam Chuderski Lęk, pojemność pamięci roboczej i inteligencja płynn
11. Magdalena Matyjek dr Magdalena Senderecka “In my mind’s eye” Game-Induced Emotions Influence Face Processing in a Gaze-Cueing Task: an ERP Study
12. Monika Ignaczewska dr Magdalena Senderecka Siła aromamarketingu. Wpływ zapachu na zachowania i opinie konsumentów