Cognitive Science Seminar (Kognitywistyczne Seminarium Metodologiczne)

Seminarium współorganizowane przez Zakład Kognitywistyki oraz Instytut Psychologii UJ

 

Celem seminarium jest dyskusja metodologii projektów badawczych realizowanych przez jego uczestników. Szczególną uwagę poświęcamy zaawansowanej statystyce, metodom analizy danych psychofizjologicznych i behawioralnych, technikom data science oraz zastosowaniom uczenia maszynowego w naukach eksperymentalnych. Pragniemy by spotkania w ramach seminarium przyczyniały się do wymiany doświadczeń badawczych pomiędzy krakowskimi kognitywistami oraz nawiązywania owocnej współpracy naukowej. Seminaria odbywają się w czwartki o godz. 17:00 (w sali 2.15 Instytutu Psychologii UJ albo w salach na Nowym Kampusie UJ - informacja w ogłoszeniu) i prowadzone są (od roku akademickiego 2019/2020) w języku angielskim. 

 

Osoby zainteresowane wystąpieniem albo pragnące uzyskać więcej informacji prosimy o email na kogniseminarium@gmail.com 

Najbliższe seminaria:

Seminarium zawieszone do odwołania

Dotychczasowe seminaria:

23.01.2020 - dr Jarosław Duda (Institute of Computer Science and Computer Mathematics, Jagiellonian University)- Analysis of higher mixed moments and modelling conditional distributions

9.01.2020 - Prof. Mirosław Wyczesany (Institute of Psychology, Jagiellonian University) - Source based effective connectivity reveals internal communication within the dorsal attentional network

5.12.2019 - dr Urszula Górska (Institute of Psychology, Jagiellonian University) - Listening in on consciousness. Discriminating states of consciousness with responses to periodic auditory and texture stimulation

14.11.2019 - dr Ewa Beldzik (Dept. of Cognitive Neuroscience and Neuroergonomics, Jagiellonian University) - Searching for gamma in simultaneous EEG-fMRI

21.02.2019 - mgr Jan Jastrzębski (Zakład Kognitywistyki IF UJ/IPs UJ) - A battery of adaptive tasks for measuring perceptual discrimination and intelligence

17.01.2019 - dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa, prof. AGH (AGH/Zakład Kognitywistyki IF UJ) - AI: Technological Opportunities and Methodological Challenges

10.01.2019 - mgr Adam Gągol (Zakład Kognitywistyki IF UJ) There is more to neuronal oscillations than just band power – cross-frequency coupling and its dynamics during cognitive tasks

6.12.2018 - dr Jeremi Ochab (Instytut Fizyki UJ) - Dynamiczne korelacje funkcjonalne – co utrudnia wykrywanie zmian w sygnale fMRI?

8.11.2018 - dr Tomasz Smoleń (Instytut Filozofii UJ) - Wnioskowanie o wystąpieniu efektu kompensacji w treningu zdolności poznawczych i jak nie należy tego robić.

18.10.2018 - dr Jakub Szewczyk (Instytut Psychologii UJ) - Usuwanie artefaktów i filtrowanie EEG - które metody działają najlepiej? Reanaliza danych z wielolabowego mega-eksperymentu

07.06.2018 - dr hab. Adam Chuderski, lic. Bartłomiej Kroczek (Zakład Kognitywistyki IF UJ/Instytut Informatyki UJ) - Okulografia w badaniu złożonych procesów poznawczych

 
 

05.04.2018 - mgr Zuzanna Skóra (c-lab, Instytut Psychologii UJ) - Jak wykorzystać analizy bayesowskie w badaniach? Praktyczny przewodnik 

08.03.2018 - mgr Michał Ociepka, lic. Bartłomiej Kroczek, dr hab. Adam Chuderski (Zakład Kognitywistyki IF UJ) - Pomiar reakcji hemodynamicznej metodą funkcjonalnej spektroskopii optycznej w bliskiej podczerwieni (fNIRS)
 
25.01.2018 - mgr Marcin Koculak (c-lab IPs UJ), Interfejsy mózg-komputer (BCI) jako narzędzie badawcze
 
11.01.2018 - dr Ewa Beldzik (ZNiN IPS UJ), Technika symultanicznej rejestracji EEG-fMRI - możliwości i wyzwania
 
14.12.2017 - dr Borysław Paulewicz (Uniwersytet SWPS, Katowice), Bayesowska teoria detekcji sygnałów w praktyce
 
30.11.2017 - mgr Adam Gągol (ZK IF UJ), Modelowanie funkcjonalnego i spoczykowego konektomu w danych MEG